ویزای کار اقامت و ثبت شرکت در مالزی - پیش قرارداد اقامت مالزی طرح مالزی خانه دوم من مفاد قرارداد و تعهدات ما هزینه ها و کلیه اطلاعات

پیش قرارداد اقامت مالزی طرح مالزی خانه دوم من مفاد قرارداد و تعهدات ما هزینه ها و کلیه اطلاعات

برحسب

مجموعه ما نماینده یک شرکت مالزیایی ارائه خدمات مهاجرت است. و بدین ترتیب شما میتوانید از طریق ما در ایران با این شرکت مالزیایی قرارداد خود را منعقد نمایید.

پیش قرارداد اقامت مالزی طرح مالزی خانه دوم من مفاد قرارداد و تعهدات ما هزینه ها و کلیه اطلاعات پیش قرارداد اقامت مالزی طرح مالزی خانه دوم من مفاد قرارداد و تعهدات ما هزینه ها و کلیه اطلاعات

مجموعه ما نماینده یک شرکت مالزیایی ارائه خدمات مهاجرت است.

و بدین ترتیب شما میتوانید از طریق ما در ایران با این شرکت مالزیایی قرارداد خود را منعقد نمایید.

توجه داشته باشید متن قرارداد زیر فاقد اطلاعات شرکت و متقاضی است و به منظور اطلاع رسانی نسبت به مفاد قرارداد درج شده است.

برای مشاهده نسخه قابل پرینت به صورت PDF لطفا فایل پیوست این مطلب را در ستون سمت چپ دانلود نمایید

 

 

 

این قرارداد به منظور ارائه خدمات از طرف شرکت برای موکل در زمینه اخذ تاییدیه اقامت MM2H میباشد.

مبلغ قرارداد

جهت بررسی مدارک، ارائه درخواست ، تشکیل پرونده و پیگیری روند پرونده شخص متقاضی برای اخذ MM2H مبلغ

00111 )چهارده هزار( رینگیت بنا به نرخ روز عقد قرارداد به متقاضی اعلام و دریافت میگردد.

تعهدات شرکت

 ما متعهد خواهیم شد تا از طرف شما با امضاي فرم IM12 درخواست نامه شما را به انجام برسانیم. این فرم به

عنوان یكي از ملزومات اداره مهاجرت مالزي است .

 شركت ما به عنوان حامي ملزم به صدور یك نامه تأیید كلیه مدارك درخواست كننده براي اداره مهاجرت مالزي

خواهد بود .

 همچنین، حامي (sponsor) شما مسئولیت اقامت شما در مالزي را با امضاي یك ضمانت نامه شخصي كه مورد

نیاز اداره مهاجرت مالزي است برعهده خواهد گرفت .

 شرکت متعهد میگردد کلیه اطلاعات لازم و مورد درخواست موکل را دراختیار ایشان قرار دهد.

 شرکت متعهد میگردد پس از ورود موکل به مالزی به مدت 2 روز جهت خدماتی مانند ترنسفر از فرودگاه، کمک

در تعیین محل سکونت، بازکردن حسابهای بانکی، همکاری و همراهی در انجام معاینات پزشکی و اخذ گواهی

سلامت و انتقال مبلغ سپرده از ایران به مالزی، سرویس ارائه دهد.

 شرکت متعهد میگردد در صورت رد درخواست، مجددا برای تجدید نظر به اداره مهاجرت مراجعه و تا مرحله

نهایی و اخذ تایید وضعیت، پیگیری نماید.

 شرکت متعهد میگردد نامه در خواست موکل، مبنی بر دلیل انتخاب مالزی به عنوان خانه دوم را آماده، تنظیم و

ارائه نماید.

 شرکت متعهد میگردد برای خرید بیمه پزشکی ) که فقط برای متقاضیان زیر 01 سال نیاز است( همراهی نماید.

 شرکت متعهد میگردد جهت تاییدیه ویزای MM2H و درج در گذرنامه، خدمات ارائه دهد.

 شرکت متعهد میگردد برای خرید یا اجاره خانه )از طریق شخص ثالث / مبلغ اضافی دریافت خواهد شد( خدمات

ارائه دهد.

 شرکت متعهد میگردد در کسب معافیت مالیات برای خرید ماشین )حتی ازطریق شخص ثالث( همکاری نماید.

 شرکت متعهد میگردد تمام فرمهای درخواست برای طرح MM2H را )به عنوان وکیل مالی( تکمیل نماید.

 شرکت متعهد میگردد در سریعترین زمان ممکن که معمولا از هشت تا دوازده هفته متغیر میباشد، تاییدیه را اخذ

نماید، لازم به ذکر است زمان انجام این کار بسته به تعداد متقاضیان درآن زمان متغیر میباشد. بالطبع در صورت

کم بودن تقاضا روند پیشرفت پرونده ها سریعتر خواهد بود.

 شرکت متعهد میگردد در صورت رد درخواست، کل مبلغ قرارداد )منهای 2111 رینگیت که شامل هزینه های

ابتدایی برای فورمینگ پرونده میباشد( را به موکل بازگرداند. اگر بنا به دلایلی مانند سابقه ی سیاسی ویا سوء

پیشینه ی متقاضی و یا عدم ارائه ی اطلاعات صحیح از سوی متقاضی، پرونده رد درخواست شود هیچ مبلغی از

طرف شرکت مسترد نمیگردد.

تعهدات موکل

 موکل متعهد میگردد علاوه بر ویزا، هزینه اقدام برای مالزی خانه دوم را که معادل 00111 رینگیت میباشد ،

پرداخت نماید. )بدون در نظر گرفتن درخواست جهت شخص یا برای تمام اعضای خانواده(.

 متقاضی متعهد میگردد مدارک مذکور در قرارداد را به طور قانونی تهیه نماید و در هر مرحله با شرکت همکاری

را داشته باشد.

 موکل حداکثر سه ماه فرصت دارد که پس از تاییدیه ویزا به کشور مالزی سفر کرده و مقدمات انجام مرحله دوم را

فراهم نماید، در غیر اینصورت تاییدیه باطل خواهد شد و شرکت هیچگونه مسئولیتی در این قبال نداشته و وجهی

مسترد نخواهد شد.

 موکل متعهد میگردد تمامی مدارک مورد نیاز را که در ذیل ذکر شده، در اسرع وقت ارائه دهد. )مدارک باید به

زبان انگلیسی ترجمه شده باشد و توسط Notary public و یا )اداره دادگستری( Commissioner of Oaths در

کشور ایران مورد تایید قرار گیرد. تاخیر در ارائه و یا کسری و نقص و یا عدم صحت در مدارک موجب کندی و

یا عدم موفقیت در امور خواهد شد که شرکت مسئولیتی در این زمینه نمی پذیرد.

 0 قطعه عکس 6X4 )برای هر متقاضی(

 فتوکپی تمام صفحات گذرنامه فعلی برای هر متقاضی )در صورتی که گذرنامه کمتر از یک سال از تمدید

آن گذشته باشد، کپی از گذرنامه قدیمی هم مورد نیاز است(

 گواهی عدم سوء پیشینه )علاوه بر نسخه ترجمه شده، اصل نامه نیز باید ارسال گردد.(

 رزومه شخص متقاضی

 گواهی مبنی بر وجود حساب سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت، پس انداز یا جاری با سپرده:

 حداقل 011111 رینگیت برای افراد زیر 01 سال

 حداقل 001111 رینگیت برای افراد بالای 01 سال

 گواهی مبنی بر درآمد ماهیانه 01111 رینگیت )حقوق بازنشستگی، اجاره بهای دریافتی ماهیانه ، سهام و

)...

 صورتحساب شخصی گردش مالی سه ماهه آخر

 نامه درخواست )از طریق شرکت آماده، تنظیم و ارائه میشود(

 سند خرید املاک در مالزی )در صورت وجود(

 نسخه ای از گواهی ازدواج )حتی برای درخواست فردی(

 کپی شناسنامه تمام صفحات شناسنامه موکل و اعضای خانواده

 موکل متعهد میگردد بعد از اینکه شرکت موفق به اخذ تاییدیه مشروط شد برای دریافت برچسب MM2H

درگذرنامه موارد زیر را انجام دهد:

 حضور در مالزی )در مرحله بررسی مدارک حضور متقاضی در مالزی الزامی نمیباشد.(

 باز کردن حساب در مالزی با موجودی 001111 رینگیت برای افراد بالای 01 سال و 011111 رینگیت

برای افراد زیر 01 سال

 تهیه بیمه پزشکی از یکی از شرکتهای بیمه در مالزی

 گرفتن تاییدیه سلامت از یکی از کلینیک ها یا بیمارستان های مالزی

 موکل متعهد میگردد که کل مبلغ مشخص شده به رینگیت را به نرخ روز به شماره حساب ارائه شده توسط شرکت

واریز و فیش مربوط را به ایشان اعلام نماید.

 موکل متعهد میگردد تاریخ پرواز ورود به مالزی را اعلام و کپی بلیط را نیز اسکن و ارسال نماید. عواقب هرگونه

تغییر و تاخیر در پرواز که خللی در روند خدمات داشته باشد، بر عهده شرکت نخواهد بود.

 موکل متعهد میگردد علاوه بر هزینه خدمات شرکت، هزینه روادید را بطور مستقیم به اداره مهاجرت مالزی به

صورت سالانه پرداخت نماید. این مبالغ شامل:

 هزینه ویزای سوشیال (SVP) 001 رینگیت مالزی برای هر سال که معادل 0011 رینگیت برای 01 سال

میباشد.

 هزینه ویزای ورود و خروج چندگانه (MEV) 211 رینگیت برای 01 سال

 هزینه Journey Perform برای هر نفر 021 رینگیت )در صورت احتیاج(

 موکل موظف است حداقل مبلغ 01 % از کل مبلغ قرارداد را در هنگام عقد قرارداد پرداخت نماید.

توضیحات:

 در صورت هرگونه تغییر در قوانین اداره مهاجرت و وزارت توریسم مالزی، موکل موظف است طبق شرایط

احتمالی جدید از نظر مدارک و هزینه ها و قوانین با این شرکت همکاری نماید. در غیر این صورت این قرارداد

ارزشی ندارد و به منزله انصراف متقاضی از ادامه روند پیگیری پرونده تلقی میشود و وجهی مسترد نخواهد شد.

 در صورت انصراف موکل در هر مرحله از انجام روند پرونده اقامت وجوه دریافتی مسترد نخواهد شد.

 این قرارداد صرفا برای اخذ ویزای 01 ساله خانه دوم مالزی تنظیم شده و دارای ارزش دیگری نمیباشد.

Share on:

بانک اطلاعات اقامت مالزی

ما به نمایندگی بزرگترین شرکت خدمات مشاوره اقامت مالزی، خدمات تضمینی با قرارداد رسمی به صورت فارسی و انگلیسی ارائه می نماییم.
 • اقامت دائم مالزی
 • ثبت شرکت
 • ویزای کار دو ساله
 • اقامت خانه دوم مالزی
 • ویزای تحصیلی در مقطع دیپلم
 • ویزای تحصیلی در مقطع لیسانس
 • ویزای تحصیلی در مقطع فوق لیسانس
 • ویزای تحصیلی در مقطع دکتری
 • ویزا کار برای یک نفر 2 ساله همراه با ثبت شرکت در منطقه آزاد معاف از مالیات
 • ویزا کار برای دو نفر 2 ساله همراه با ثبت شرکت در منطقه آزاد معاف از مالیات
 • خرید فرانچایز

با توجه به حضور کارشناس مستقیم شرکت مالزی در تهران قیمت ها فقط تا پایان آبان ماه شامل تخفیف می باشند

تلفن تماس: 09123833830

اخذ اقامت مالزی ، ثبت شرکت و کلیه خدمات ما تضمینی است

در صورتی که تحت هر شرایطی کار دلخواه شما انجام نشود کل مبلغ پرداختی به شما باز پس داده خواهد شد. سال ها تجربه ، اعتبار و قرارداد رسمی در دفتر تهران از مزایای منحصر به فرد ما میباشد.


اقامت مالزی مشاوره حضوری
 • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
 • نسخه چاپی نسخه چاپی
 • نسخه ساده نسخه ساده

Tagged as:

مالزی خانه دوم من, پیش قرارداد اقامت مالزی طرح مالزی خانه دوم من مفاد

مهاجرت به مالزی ویزا کار ویزا تجاری مالزی

ارزیابی این خبر

0